ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court
News
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมที่ ๓.๒ การจัดอบรมการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล (สำหรับผู้ให้คำปรึกษา) ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Judicial Conduct and Ethics” ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรม “โครงการพัฒนาสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี โดยเจ้าพนักงานคดีศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”

       

 

    

สื่อ media

การยื่นประกันออนไลน์

สื่อ media1

ไกล่เกลี่ยออนไลน์

สื่อ media2

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

 

สื่อ media3

 COJ PASS ผ่านระบบ บริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)

CojPass

                  

       

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน