ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court
News
ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและครู โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกศาลตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด ภายใต้ “โครงการจัดประกวดศาลดีเด่นเพื่อประชาชนประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖” ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรและเงินสวัสดิการแก่นักศึกษาฝึกงาน ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

       

 

    

สื่อ media

การยื่นประกันออนไลน์

สื่อ media1

ไกล่เกลี่ยออนไลน์

สื่อ media2

การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา

 

สื่อ media3

 COJ PASS ผ่านระบบ บริการออนไลน์ศาลยุติธรรม (CIOS)

CojPass

    

  

       

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน