ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court
News
ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเดือนพฤษภาคม 2564 นางบุศรา เกิดวิชัย พฤกษมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติพันเอกศุภณัฎฐ์ หนูรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ นางบุศรา เกิดวิชัย พฤกษมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรตินายเกียรติศักดิ์ ศรีเจริญ อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะ ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เลื่อนคดีกำหนดนัดพิจารณาคดี นางบุศรา เกิดวิชัย พฤกษมาศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสระบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมงานรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2564

       

 

    

covid

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญชวน
ทนายความ/คู่ความ ใช้บริการออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางมายังศาล ในระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โปรดคลิ๊กที่หัวข้อแต่ละระบบ

1. ระบบยื่นฟ้องผ่านระบบ e-Filing

    1.1 คู่มือการใช้งานระบบ e-Filing

2. คัดถ่ายสำเนาเอกสารในสำนวนคดีผ่านระบบ CIOS

3. ตรวจสอบติดตามสำนวนคดีผ่านระบบ CIOS หรือ ระบบติดตามสำนวนคดี

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน