ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การบริหารจัดการคดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเดือนพฤษภาคม 2564 

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แจ้งเปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือน มิถุนายน 2564

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปิดให้บริการไต่สวนคำร้องจัดการมรดกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ระเบียบศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วยแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้านโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์

คำแนะนำ เรื่องการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตนของผู้เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์