ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court

image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

19 ซอยป่าโทน 19 ตำบลประตูชัย

อำเภอพระนครศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา 13000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 035-241021

โทรสาร  035-244838

 อีเมล์

atyc@coj.go.th

 

 Social