ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้พิพากษา