ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตามที่ได้มีประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ลงวันที่ 21 มกราคม 2562


image เอกสารแนบ