Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 image

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 นาฬิกา นายอาทิตย์  สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางวันเพ็ญ  การะเกตุ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 7 ธันวาคม 2566 ณ วัดโตนดเตี้ย ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image