Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำ โครงการจัดประกวดศาลดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1image

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 นาฬิกา นายอาทิตย์  สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวันเพ็ญ  การะเกตุ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วน และหัวหน้างานในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดทำโครงการจัดประกวดศาลดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 และการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image