Accessibility Tools

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566image

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 07.30 นาฬิกา นายอาทิตย์  สอนไทย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางวันเพ็ญ  การะเกตุ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วน ณ วัดไชยวัฒนาราม ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image