ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรมโยกย้ายและเกษียณอายุราชการ วาระ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
image

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานเลี้ยงส่งข้าราชการศาลยุติธรรมโยกย้ายและเกษียณอายุราชการ วาระ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในการนี้มีนายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ประนีประนอม ผู้ให้คำปรึกษาและบุคลากรศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบของที่ระลึก แก่ข้าราชการที่โยกย้ายและเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image