ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 12 หน่วยและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ