ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่บริเวณรอบอาคาร อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 16 หน่วย และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 12 หน่วย ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ