ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องการรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ด้วยสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันจำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่โหลด


image เอกสารแนบ