ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับคณะนักเรียนและครู โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”
image

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนและครูโรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” เข้าศึกษาดูงาน ในการนี้มี นางสาวดวงหยก บุญเลิศ และนายสุทธินันท์ บุญมณี ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้และตอบข้อซักถามแก่นักเรียนและครู ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image