ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกศาลตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด ภายใต้ “โครงการจัดประกวดศาลดีเด่นเพื่อประชาชนประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖”
image

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนายปริญญา อุไรวิลาศ นายมงคล คำเวียง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหัวหน้าส่วนทุกส่วน ร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกศาลตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนด ภายใต้ “โครงการจัดประกวดศาลดีเด่นเพื่อประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖” ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image