ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรและเงินสวัสดิการแก่นักศึกษาฝึกงาน
image

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางรภัสสรณ์ สนธิศรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะบุคลากรศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบเกียรติบัตรและเงินสวัสดิการแก่นางสาวณัฏฐลัญจ์ แก้วลี นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้ารับการฝึกงาน ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ณ ห้องพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image