ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕

เมื่อวันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางรภัสสรณ์ สนธิศรี ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๔ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑


image รูปภาพ
image
image
image
image