ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑”
image

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้ให้คำปรึกษา หัวหน้าส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ และนักจิตวิทยา ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี (Best Practice) ของคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๑” ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image