ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการบรรยายซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรมและการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
image

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๙ นาฬิกา นายเสกสันติ์ แก้วสว่าง ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานช่วยอำนวยการ กลุ่มงานคลัง และเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว   พนักงานราชการศาลยุติธรรม และการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดี เข้าร่วมการบรรยายซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงานบุคคลลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรมและการจ้างผู้ปฏิบัติงานสนับสนุนการบังคับคดีผู้ประกัน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image