ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phra Nakhon Si Ayutthaya Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อบรมให้ความรู้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
image

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐ นาฬิกา นายวัฒนา เทพวุฒิสถาพร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายบุญเสริม บุญเรืองรอด นิติกรชำนาญการพิเศษ บรรยายและอบรมให้ความรู้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการกำกับดูแลและรับรายงานตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวจากศาล เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการในการรับรายงานตัวผู้ถูกปล่อยชั่วคราวจากศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image