ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น” รุ่นที่ 4 และคณะฯ จำนวน 115 คน

                   เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ในศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น” รุ่นที่ 4 และคณะฯ จำนวน 115 คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งเยี่ยมชม  วัดหน้าพระเมรุ อุทยานประวัติศาสตร์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ตามโครงการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้น” รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ