ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

                  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยผู้ประนีประนอม และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยเมื่อเวลา 06.00 นาฬิกา จัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 จากนั้นเวลา 16.30 นาฬิกา จัดให้มีพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ต่อจากนั้นเวลา 19.00 นาฬิกา จัดให้มีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ