ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

                       เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 นาฬิกา นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนของจังหวัดที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมพระพิรุณ-ระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image
image
image

image เอกสารแนบ