ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Phranakhonsiayutthaya Provincal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในงานสวดพระอภิธรรมศพนายขวัญชัย จันทร์สว่าง บิดาของนางสาวกัญญาณี พันธุ์วัฒนะสิงห์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ศาลแรงงานภาค 1

                      เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนายพิทักษ์ พันธุ์วัฒนะสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพนายขวัญชัย จันทร์สว่าง บิดาของนางสาวกัญญาณี พันธุ์วัฒนะสิงห์ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ศาลแรงงานภาค 1  ณ วัดราชสกุณา (นก) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ